Hålandsdal IL

HIL har i dag tett oppunder 50 aktive medlemmar som driv med skiskyting, frå dei yngste på 9 år til seniorane. I tillegg får dei minste medlemmene boltra seg på Idrettsskule. Sjå også lagets egen nettside.