Drama på Nygårdshøyden

I 1972 hadde kommunen hastverk med å få revet fire hus. Men ungdommen kjempet i mot.