Stadion som forsvant

Brann Stadion ble innviet 25. mai 1919. I løpet av hundre år har tribuner kommet og gått hele banen rundt, særlig i løpet av de siste tjue årene.

Flere tribuner er revet og større reist. I 2019 står en ny tribune klar. Stadion er blitt et topp moderne fotballanlegg.