Havarikommisjonen: Feilen som førte til Turøy-styrten utviklet seg usynlig

Havarikommisjonen er ferdig med å etterforske helikopterstyrten ved Turøy. Fredag la de frem sine konklusjoner.

Publisert Publisert
Leserne mener

– Vi har undersøkt hva som skjedde, hvorfor det skjedde og hvordan man kan forhindre en lignende ulykke i fremtiden, sier direktør William J. Bertheussen ved Statens havarikommisjon for transport.

Utviklet seg usynlig

I rapporten konkluderer de, som de har gjort tidligere, med at et tretthetsbrudd i et tannhjul i girboksen er årsaken til ulykken på Turøy 29. april 2016.

– Vi har også funnet ut hvor bruddet startet. Det utviklet seg usynlig under overflaten. Måten sprekken utviklet seg på, er en ikke tidligere kjent feil i et gir av denne typen. Derfor fremmer vi en sikkerhetstilrådning til å øke forskning på dette området, sier avdelingsdirektør for luftfart Kåre Halvorsen.

UKJENT: Feilen som førte til at helikopteret styrtet, var ikkje tidligere kjent, opplyste avdelingsdirektør Kåre Halvorsen (til v.) under pressekonferansen på Hotel Clarion Flesland. Her med undersøkelsesleder Tor Nøstegård. Foto: Ørjan Deisz

Anbefaler sikkerhetstiltak

Halvorsen forteller at bakgrunnen for skaden i overflaten, som senere førte til sprekkdannelser, skyldtes partikler i girboksen.

13 personer mistet livet da helikopteret av typen Airbus H225 Super Puma styrtet 29. april 2016.

– Vi har ikke funnet ut hvor partiklene som påførte denne skaden i overflaten, har kommet fra, sier havariinspektør Tor Nøstegård.

De har ikke gjort funn som tyder på feil ved vedlikeholdet av hovedgirboksen.

Totalt kommer Havarikommisjonen frem til 12 sikkerhetstilrådninger, de fleste av dem rettet til EASA, Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå.

Les også

Bakgrunn: Nå får de som mistet sine kjære i Turøy-ulykken vite hvorfor

Airbus får råd om redesign

Havarikommisjonen ber EASA om å forske mer på sprekkdannelser i tilsvarende komponenter i luftfartsfartøy.

I tillegg gir de et direkte råd til produsenten Airbus om å revurdere designet på girboksen.

– Vi er sikre på at våre 12 tilrådninger vil kunne gjøre luftfarten tryggere i fremtiden, sier Halvorsen.

En del av arbeidet etter at en foreløpig rapport fra i fjor, har vært å sammenligne ulykken med en lignende ulykke med et Airbus-helikopter utenfor Skottland i 2009. Også den gang var det brudd i et tannhjul i girboksen som var årsaken til ulykken.

Fikk ikke noe varsel i cockpit

Havarikommisjonen forteller at pilotene i helikopteret som styrtet på Turøy ikke hadde noen som helst mulighet til å forhindre ulykken. De fikk ikke noe varsel i forkant om hva som skjedde.

– Sikkerhetssystemet som skal fange opp metallpartikler inne i girboksen ga ikke varsel, sier havariinspektør Tor Nøstegård.

Havarikommisjonen mener årsaken er at sprekkene utviklet seg usynlig under overflaten av tannhjulet, og at det derfor ikke ble frigitt nok partikler til at sikkerhetssystemet klarte å fange det opp.

TANNHJULET: Sprekkene i tannhjulet ble raskt sett på som hovedårsaken til styrten. Foto: Statens havarikommisjon

Tiltakene etter ulykken i Skottland var ikke tilstrekkelige til å forhindre et nytt tap av hovedrotoren.

– Vi mener at oppfølgingen fra Airbus etter ulykken i Skottland i 2009 ikke har vært grundig nok, sier Halvorsen.

Havarikommisjonen mener blant annet at:

  • Airbus Helicopters kunne vært grundigere med tanke på mulige utmattingssprekker som kan utvikle seg til brudd.
  • De kunne vært grundigere med tanke på vurderinger av sikkerhetssystemer som skal oppdage sprekkdannelser.

EASA kunne også vært grundigere i oppfølgingen av hvordan sikkerhetstilrådningene etter ulykken i Skottland ble fulgt opp av Airbus Helicopters, mener Havarikommisjonen.

Ett av rådene til EASA er at de «bør innføre et kontruksjonskrav til store helikoptre som hindrer at interne girboksfeil får fatale konsekvenser».

– Det skal ikke kunne gå an at en enkeltfeil medfører at rotoren faller av helikopteret, sier Halvorsen.

Girboksen var i en bilulykke

Girboksen var involvert i en bilulykke i Australia i 2015. Den ble da fraktet på et lasteplan.

Etter ulykken ble girboksen inspisert, reparert og satt inn i helikopteret.

– Vi har ikke funnet noe som viser en sammenheng mellom denne ulykken og sprekkdannelsen i tannhjulet, sier Nøstegård.

DE OMKOMNE: Øverste rad (fra v.): Lyder Martin Telle, Michele Vimercati, Espen Samuelsen, Ole Magnar Kvamme, Kjetil Wathne, Arild Fossedal og Behnam Ahmadi. Nederste: Tommas Helland, Olav Bastiansen, Silje Ye Rim Veivåg Krogsæther, Odd Geir Turøy, Otto Mikal Vasstveit og Iain Stuart. Foto: Scanpix

Airbus tar funnene til etterretning

Via sin kommunikasjonsrådgiver skriver Airbus Helicopters at de ønsker konklusjonene i rapporten velkommen og tar funnene til etterretning. De uttrykker også sin dypeste beklagelse for ulykken.

«Selskapet er takknemlig for at havarikommisjonen har gitt oss mulighet til å komme med oppklarende tilleggsopplysninger i forbindelse med granskingen, i form av et vedlegg til rapporten».

Som presentert under pressekonferansen, var feilen som førte til helikopterstyrten ikke tidligere kjent.

Airbus fremhever dette i sine kommentarer:

«Verken luftfartsmyndigheter eller industrien har noensinne tidligere observert denne typen utmattingsbrudd i en hovedgirboks».

Ingen Airbus-helikoptre i Nordsjøen

De understreker også at det er blitt utviklet en rekke sikkerhetstiltak som følge av ulykken på Turøy.

Flere av helikoptrene i flåten er i drift, men ikke i Nordsjøen.

«Vi forstår at det ikke er noe umiddelbart behov for disse helikoptrene til å utføre personelltransport», skriver Airbus Helicopters.

Selv om det er likhetstrekk til ulykken i 2009, var det umulig å iverksette tiltak som kunne ha forhindret ulykken på Turøy, mener Airbus. Det er fordi det ikke fantes klare beviser den gangen.

Helikopterselskapet fortsetter arbeidet med å utbedre modellen.

Publisert