Stiftelsenes Allé

En virtuell byvandring fra 1769 som viser deg Bergens hospitaler, stiftelser og andre bygninger som skulle ta hånd om de vanføre, de syke og de farlige.