Stord lensmannskontor ga tillatelse

Spesialenheten for politisaker skal granske Stord lensmannskontors rolle i saluttulykken.