Gamle travere swinger på jazzfoten

Storbandaften med Tertnes eneste Big Band - en musikalsk opplevelse for dem som vanligvis ikke hører på korps.