KrF fredar Mæland

KrF meiner likevel ikkje byrådsleiar Monica Mæland gjorde noko gale, då ho stoppa eksproprieringa av Storetveitåsen