Pengekrangel rammer innvandrerhjelp

Norsk Folkehjelp protesterer mot at organisasjonen skal ha fått bevilget en halv million kroner mindre enn lovet.