Gravemaskin falt i myren

Birger Heggeland tenkte raskt da veien begynte å sige. Snart etter sto gravemaskinen på hodet i myren.