Fisk er god hjerneføde

Annethvert barn i Norge i alderen 4-13 år spiser sjelden eller aldri sjømat. På Rothaugen spiser de fisk til lunsj - i forskningens tjeneste.