Anbefaler ikke kollektivfelt

Sivilingeniør Helge Hopen undersøkte i vår mulighetene for sambruksfelt i søndre innfartsåre. Han fraråder både dette og kollektivfelt.