800 nye studentboliger

Bergen er en versting når det gjelder antall studentboliger. Det skal det bli slutt på. De nærmeste årene skal 800 nye boliger være på plass.