- Det er alt ok!

Flyktninger klarer seg bra. De fleste finner jobb eller starter utdanning.