Merkedager i september

Etter den gamle romerske tidsregningen var september den syvende måneden. (septem betyr syv) Romerne regnet den gang at årets begynnelse var 1. mars.