Hvem skal ut?

«Å ta ministerposter fra SV vil være å strø salt i såret».

  • Aftenposten.no
  • Stine Barstad
  • Mari Torsdotter Hauge
  • Kristjan Molstad
Publisert: Publisert:
  • Sylvia Brustad (Ap) går av som nærings— og handelsminister.
  • Aarebrot trekker frem Trond Giske, nåværende kulturminister, som en aktuell kandidat til å ta over Brustads departement, både han og Stanghelle mener at Aps kronprins er klar for nye og større oppgaver.
  • Marie Simonsen i Dagbladet sier at hun tror Bjarne Håkon Hanssen (Ap) vil fortsette som helse- og omsorgsminister, selv om han egentlig har gitt seg på Stortinget.
  • Flere tror Heidi Grande Røys (SV), som har vært en usynlig minister, ikke vil få fornyet tillit i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Aarebrot tror departementet hennes kan bli omstrukturert, til å også ta med en divisjon for likelønn og likestilling, for å gi departementet mer tyngde.
  • Aarebrot holder opp Ola Borten Moe (Sp) som en mulig kandidat til å ta over næringsdepartementet, blant annet for å oppfølge Senterpartiets motto om å ha hjerte for hele landet. Aarebrot mener det er pinlig for den rødgrønne regjeringen at den ikke har klart å flytte spesielt mange statlige institusjoner ut fra Oslo i denne fireårsperioden.
Publisert: