Positive lensmenn

Lensmennene håper omorganisering vil gjøre politiet i stand til å yte bedre service.