Slått ut av liksom-pandemi

En smittsom influensa truer Hordaland. Flere tusen kan rammes. Heldigvis er det bare en øvelse denne gangen.