Fortviler over hjelpetilbudet

I tre år har Roald Kvamme kjempet forgjeves for at Bergen kommune skal gi sønnen hans den hjelpen Kvamme mener han har krav på.