Køyrde utfor vegen - <br/>fekk ny bil i fanget

Lillian Hellenes og Rune Engedal hamna i steinrøysa etter ein sving. Like etter kom ein ny bil og landa oppå bilen deira.