Konger i egen by

Ingen er mer patriotiske på fotballbanen enn bergensere. Mens én av fire i Oslo kaller seg VIF-tilhengere, er tilsvarende tall for Bergen og Brann tre av fire.