Pårørende fikk store seinvirkninger

Flere år etter den tragiske bussulykken i Måbødalen slet de etterlatte fremdeles med sterke reaksjoner.