- Dette lukter ekstraskatt

Gebyrer skal være utregnet etter selvkost. Alt annet er ulovlig.