Senket i natt

Klokken 01.15 i natt fant stinke-hvalen sitt endelige hvilested i Korsfjorden.