Har ikke råd til ekstra stillinger

NAV Hordaland får ingen nye krisestillinger til å demme opp for arbeidsledigheten.