Byråd brannskadd

Skolebyråd Tomas Moltu er sykemeldt etter brannuhell. Fredag ble han operert for brannskader på Haukeland universitetssykehus.