Fylkesmannen sier nei til Oddekalvs dronning

Fylkesmannen stadfester kommunens krav om at Kurt Oddekalv må fjerne kaien der «Miljødronningen» skal ligge. Miljøkrigeren nekter å godta avgjørelsen.