Hjemmehjelp stjal fra utviklingshemmet

Tok 700.000 fra pleietrengende mann.