Slo medfange med stein

To innsatte er dømt for å ha angrepet en sedelighetsdømt medfange i luftegården.