Ingen ville kjøpe hytte

Salg av fritidseiendommer gikk tregt i fjellet i påsken. De fem selgerne og meglerne BT ringte kunne melde om ett salg.