Konsert-Bergen går på skinner

Til tonene av «Brothers In Arms» kunne det i Vestlandshallen i går ettertrykkelig slås fast at Bergen er blitt en helt normal, internasjonal konsertby.