Rykket ut til opphengt gasspedal

Storutrykning til Damsgårdtunnelen.