Anatomiprofessor skeptisk

Professor Per Holck kommer til Bergen for å bistå politiet ved grisebrenningen, men tror forsøket vil gi lite ny informasjon.