StatoilHydro avviser at det fremdeles lekker

Kystverkets beredskapsavdeling frykter at det fremdeles lekker olje fra Statfjord-plattformen. StatoilHydro avviser dette, og sier ytterligere lekkasje ikke er mulig.