13 smellende røde bøter

De 13 sjåførene som er tatt for kjøring mot rødt lys i Vaksdal har alle fått smellende bøter. Men en bot på 5200 kroner er det ikke alle som godtar.