- Hytten må rives

Familien har bodd her i 23 år. Nå krever Fjell kommune kort prosess.