Først verre, så bedre

Busser og fotgjengere får det lettere mellom sentrum og Landås. Men for bilene blir det trangt.