Lover bot og bedring

Bergen Parkering får kritikk for manglende informasjon i en ny brukerundersøkelse. Nå setter selskapet i gang et storstilt serviceprogram.