Ekskluderes i dag

I dag vedtar Fremskrittspartiet å ekskludere bystyrerepresentant Jarle Veivåg.