Farlig gass strømmet ut

Røyk veltet ut på Mongstad. Mellom 1000 og 1500 mennesker ble evakuert etter farlig gassutslipp.