Bilsporet kan forklare<br/>Lommemannens reiser

Et fellestrekk ved flere av Lommemannens overgrep er at de skjedde på samme tid og sted som motorsportstevner.