Skal etterforske «lommemann»-lekkasjer

Spesialenheten for politisaker skal etterforske mulige politilekkasjer til VG i lommemannsaken.