– Meningsløs kritikk

KrFs gruppeleder Filip Rygg kaller Aps kritikk for «mistenkeliggjøring».