Tyskere i havsnød

To tyskere måtte tas hånd om av losbåten da de fikk problemer utenfor Marsteinen i kveld.