- Utruleg skuffande vedtak

Medan Kvinnherad-ordføraren torsdag var ein nøgd mann, sat fylkesordføraren, Hardangervegen AS og Jondal kommune skuffa att etter kommunestyrevedtaket.