10 meter over bakken uten sikring

Uten lovfestet sikring jobber flere menn 10-12 meter over bakken.