- Kulturminne i Åsane rasert

I denne hulen skal Sigurd Slembe ha reddet livet i 1136. I hele 870 år lå hulen urørt, nå er den fylt med jord og kampe-steiner.