Halverte sykefraværet

Etter at Bergen Hjemmetjenester for tre måneder siden innførte seks timers arbeidsdag, er sykefraværet halvert.