Sterke reaksjoner i Stavanger

– Det er hårreisende å se at direktoratet driver helsepolitikk på denne måten.