Lunkent mottatt

Opposisjonen synes budsjettet for 2008 ikke holder mål.